BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI – NOWOŚĆ W SYSTEMIE OŚWIATY

 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 56 inwestycji i 55 reform. Jego zadaniem jest wzmocnienie polskiej gospodarki, uodpornienie jej  na wszelkie kryzysy, a także wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego. 

Konkurs zakłada utworzenie 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie z podmiotami branżowymi, organami prowadzącymi szkoły kształcące w zawodach oraz centrami kształcenia zawodowego.

 

Realizacja konkursu ma na celu wspieranie m.in.:

  • odporności i konkurencyjności gospodarki,
  • zielonej energii i zmniejszenie energochłonności,
  • transformacji cyfrowej,
  • zielonej, inteligentnej mobilności,
  • poprawy jakości pracy instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy  i Zwiększania Odporności.

 

Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zaplanowane inwestycje mają na celu:

  • zmianę wizerunku kształcenia zawodowego poprzez promocję umiejętności zawodowych,
  • rozwój doskonałości zawodowej w kształceniu zawodowym,
  • wdrażanie postanowień Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZSU 2030) zorientowanej na wyzwania przyszłości i innowacyjne systemy kształcenia  i uczenia się,
  • wspieranie transferu nowych technologii i rozwiązań sprzyjających zielonej gospodarce,
  • ożywienie gospodarcze po kryzysie COVID-19.

 

Kluczem do realizacji powyższych celów jest zbudowanie przestrzeni dla skutecznej i długofalowej współpracy branżowych organizacji pracodawców, samorządów, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego, sprzyjającej koncepcji doskonalenia zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego.

zdjęcie_o_bcu.jpg 

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego Newslettera

Twoje listy mailingowe:

Lista subskrybentow

Pomóż nam zapobiec spamowi i rozwiąż to małe zadanie matematyczne!

captcha

() Pola obowiązkowe

Information

×

BCU - Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 wew. 178   email: kontakt@bcu-logistyka.pl 

facebook