Proponowany projekt ma być odpowiedzią na zdiagnozowane zmiany w obszarze logistyki i luk kadrowych, które z jednej strony zostały wymuszone sytuacją geopolityczną, z drugiej – zmianami klimatycznymi i technologicznymi. Kumulacja tych zjawisk w niezwykły sposób wymusiła szukanie nowych rozwiązań i elastyczne przygotowanie kadr do wymagań współczesnego rynku. Niezwykle istotna jest też konieczność zdiagnozowania kompetencji potrzebnych w przyszłości, aby już kształcić w obszarach, które nie zostały do tej pory zidentyfikowane. Wymaga to zaangażowania podmiotów reprezentujących różne środowiska – naukowców, przedsiębiorców, ośrodki szkoleniowe, izby gospodarcze, władze krajowe i lokalne.


 
Najważniejsze jest więc zapewnienie odpowiednich narzędzi, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia na różnych poziomach, aby zapełnić luki edukacyjne i wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom.   Ośrodkiem kreującym i napędzającym zmiany w zakresie kształcenia nowych kompetencji ma być Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki. Centrum będzie miało charakter ogólnopolski i będzie skupiało przedstawicieli uczelni wyższych, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców, władz lokalnych i krajowych, stowarzyszeń i izb gospodarczych, organizacji pozarządowych. Powstanie rozbudowana i dynamiczna sieć współpracy, do której na każdym etapie będą mogły dołączyć nowe podmioty.zdjęcie_geneza_projektu.jpg

 

 

Centrum skupi się na następujących aspektach działalności:

 

  • diagnoza nowych trendów w obszarze zawodów przyszłości,
  • diagnoza nowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy,
  • opracowanie nowych programów kształcenia w zakresie logistyki, opracowanie nowych programów szkoleń i kursów,
  • przygotowanie niezbędnych narzędzi wspierających proces kształcenia, w tym interaktywnych (materiały szkoleniowe, prezentacje, e-learning, symulacje VR),
  • prowadzenie szkoleń i kursów dla osób młodych, dorosłych i nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • prowadzenie zadań dodatkowych, jak doradztwo walidacyjne dla osób dorosłych czy organizacja turnieju logistycznego,
  • nawiązywanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami i przedsiębiorcami.


 


Powołanie Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki ma na celu zintegrowanie potrzeb przedsiębiorców z ofertą edukacyjną. Integracja ta pozwoli na kształcenie takich kompetencji kadr, które są niezbędne nie tylko w obecnej sytuacji gospodarczej, ale także przewidując zapotrzebowanie w perspektywie wieloletniej. Co więcej, Centrum będzie integrowało w różne aspekty krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji wyrażonych w poszczególnych województwach. Zakres tych specjalizacji w dużej mierze się pokrywa i obejmuje takie obszary jak „Zielony Ład” czy „Przemysł 4.0”, przemysł automotive czy maszyny i urządzenia.  W tych obszarach niezbędne są kompetencje logistyczne z uwzględnieniem technologii cyfrowych, komunikacyjnych czy ekologicznych. Dodatkowo działanie Centrum wpisuje się w ekosystemy przemysłowe określone w komunikacie Komisji w sprawie aktualizacji nowej strategii przemysłowej. Każdy z tych ekosystemów nie działałby prawidłowo bez sprawnej logistyki, zapewniającej dostawy surowców, półproduktów, produktów, dystrybucji dóbr, bezpieczeństwo, organizację transportu towarów i pasażerów. Dlatego można stwierdzić, iż obszar działań Branżowego Centrum wpisze się w działalność każdego z 14 ekosystemów, zapewniając kompetentne kadry do każdego z nich:  1. Lotnictwo i obrona, 2. Przemysł rolno-spożywczy, 3. Budownictwo, 4. Przemysł kulturalny i kreatywny, 5. Cyfrowy, 6. Elektronika, 7. Przemysł energochłonny, 8. Odnawialne źródła energii, 9. Zdrowie, 10. Mobilność - Transport i motoryzacja, 11. Bliskość, ekonomia społeczna i bezpieczeństwo cywilne, 12. Handel detaliczny, 13. Tekstylia, 14. Turystyka.

 

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego Newslettera

Twoje listy mailingowe:

Lista subskrybentow

Pomóż nam zapobiec spamowi i rozwiąż to małe zadanie matematyczne!

captcha

() Pola obowiązkowe

Information

×

BCU - Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 wew. 178   email: kontakt@bcu-logistyka.pl 

facebook