1) Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami

MWSLiT oraz Technikum Akademickie posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z pracodawcami w branży logistycznej. Wśród współpracujących przedsiębiorców są m.in.: KGHM Polska Miedź, PGE Elektrownia Turów S.A., Rhenus Contract Logistics, C.H.Robinson Polska, VOLVO POLSKA, CCC S.A., PKP CARGO S.A., Kuehne+Nagel Polska, DHL Parcel Polska, GEFCO Polska, zdjęcie_współpraca_1.jpg LEONI Kabel Polska, GEODIS Road Network, Amazon, LG Electronics Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Crusar, Rohlig Suus Logistic S.A., FF Fracht, Schenker, Bosch, Cermag, GKN Driveline, UPS, Rawplug, Electrolux Poland, Skanska., Colian Logistic, NEONET, Netto, Express Botam Transport, Incora, Raben Logistics Polska, Budimex S.A. Współpraca dotyczy m.in. organizacji praktyk, staży, wizyt studyjnych w siedzibie przedsiębiorców, wykładów eksperckich, prowadzenia zajęć praktycznych, organizacji olimpiady logistycznej, realizacji wspólnych projektów itp.


Wnioskodawca będzie dzielił się swoją wiedzą w zakresie praktycznego nawiązywania współpracy podczas organizowanych seminariów, na których zostaną wskazane także możliwe formy tej współpracy, w zależności od możliwości i potrzeb każdej ze stron. BCU będzie także aktywnym koordynatorem nawiązywania takiej współpracy w branży logistycznej. Polska Unia Transportu, jako ogólnopolska organizacja pracodawców m.in. w branży logistycznej, posiada szerokie kontakty wśród przedsiębiorców, organizacji i podmiotów zrzeszających przedsiębiorców w całym kraju, które będą mogły być włączone do sieci współpracy szkoła-pracodawca. PUT może stać się pośrednikiem w nawiązaniu takiej współpracy.


Nawiązywanie współpracy będzie możliwe także poprzez utworzoną platformę BCU. Zarówno szkoły, jak i pracodawcy będą mogli zamieszczać na niej ogłoszenia i oferty w zakresie współpracy. Współpraca będzie mogła dotyczyć: organizacji staży, praktyk, wizyt studyjnych w siedzibie przedsiębiorców, wykładów gościnnych, tworzenia klas patronackich, realizacji wspólnych projektów itp.


2) Wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy

Bazując na doświadczeniu Wnioskodawcy, który współpracuje z ponad 60 uczelniami na całym świecie oraz firmami logistycznymi i transportowymi w całym kraju, BCU będzie tworzyło sieć współpracy, której zadaniem będzie także skupianie rozproszonej wiedzy i kompetencji w kształceniu nowych kadr na potrzeby gospodarki w zakresie logistyki. Będzie działało w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie logistyki.

zdjęcie_współpraca_1.jpg

Centrum w ramach swojej działalności będzie podejmowało następujące aktywności:


 • działalność badawcza,
 • analiza obecnych i planowanych do wdrożenia aktów prawnych, rozporządzeń, dyrektyw,
 • diagnoza nowych trendów w obszarze zawodów przyszłości,
 • diagnoza nowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy,
 • opracowanie nowych programów kształcenia w zakresie logistyki przyszłości,
 • przygotowanie niezbędnych narzędzi wspierających proces kształcenia.

Aby wzmocnić tę sieć będą organizowane seminaria promujące współpracę i innowacje dla przedstawicieli: pracodawców, szkół branżowych i uczelni, co pozwoli na wymianę doświadczeń, odmiennych spojrzeń na proces kształcenia zawodowego na różnych jego poziomach. Seminaria będą także sprzyjały podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz kształcenia na potrzeby przedsiębiorstw, co przyczyni się do wzrostu odporności gospodarki polskiej po pandemii COVID-19. Będą to działania związane z prognozowaniem kompetencji i umiejętności, które mogą stać się istotne w przeciągu najbliższych 5-10 lat, aby już rozpocząć proces kształcenia w tych obszarach. Co istotne, w proces kształcenia na każdym poziomie będą także włączeni praktycy z branży logistycznej i gospodarowania magazynami, co pozwoli na wieloaspektowe przygotowanie przyszłej kadry. Bazując na doświadczeniach z realizacji projektu "Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyki i technik spedytor" Wnioskodawca będzie promował model współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi i uczelniami przy czynnym zaangażowaniu pracodawców w proces przekazywania wiedzy z zakresu najnowszych technik i technologii w przedsiębiorstwach.


3) Coroczne pozyskiwanie informacji od pracodawców dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na umiejętności, kwalifikacje i zawody

Branżowe Centrum Umiejętności będzie forum pozyskiwania i wymiany informacji na temat zapotrzebowania rynku pracy na zawody, kwalifikacje i umiejętności w branży logistycznej. Będą do tego służyły następujące narzędzia:


 • seminaria

W seminariach promujących współpracę i innowacje będą brali udział przedstawiciele pracodawców, co pozwoli na przeprowadzenie badań na temat zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności w logistyce i gospodarce magazynowej.


 • platforma BCU

Platforma będzie miała wbudowany moduł ankiet, co pozwoli na pozyskanie informacji od pracodawców dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na zawody, kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie logistyki i gospodarki magazynowej. Narzędzie to będzie pozwalało na generowanie wyników i na ich podstawie tworzenie listy najbardziej pożądanych umiejętności, kwalifikacji czy zawodów.


 • badania

W centrum zainteresowań badawczych MWSLiT leżą badania w zakresie prognozowania umiejętności, kompetencji i zawodów przyszłości w branży logistycznej. Aktywność w tej dziedzinie będzie kontynuowana, a prowadzone badania będą mogły być wykorzystane do określenia zapotrzebowania rynku pracy na zawody, kwalifikacje i umiejętności w logistyce i gospodarce magazynowej.


 • pozyskiwanie informacji z organizacji zrzeszających przedsiębiorców z branży logistycznej, przedsiębiorców 

Poprzez Partnera przedsięwzięcia - Polską Unię Transportu możliwe będzie pozyskanie informacji od organizacji zrzeszających przedsiębiorców z branży logistycznej. Podczas spotkań organizowanych przez PUT możliwe będzie przeprowadzenie ankiet, stanowiących podstawę do opracowania rekomendacji w zakresie zapotrzebowania na nowe zawody, umiejętności, kwalifikacje.


Zebranie wyników ankiet i informacji uzyskanych wieloma kanałami będzie podstawą do utworzenia listy najbardziej oczekiwanych zawodów, umiejętności i kompetencji pracowniczych. Analiza ta dostarczy także odpowiedzi na pytanie jakie szkolenia/kursy powinny być opracowane przez BCU, aby jak najlepiej przygotować kadry na potrzeby gospodarki. Będzie to także podstawa do stworzenia raportu na ten temat oraz przygotowania rekomendacji w zakresie zmian w systemie kształcenia.


4) Współpraca ze szkołami, CKZ i uczelniami oraz pracodawcami w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktyczno-lokalowej na cele edukacyjno-szkoleniowe

BCU będzie aktywnie działało na rzecz promocji kształcenia w branży logistycznej i podejmowało wszelkie działania sprzyjające zwiększeniu wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi w logistyce. Baza sprzętowa szkół nie zawsze jest dostosowana do nauczania we wskazanym powyżej obszarze, brak jest odpowiedniej infrastruktury i oprogramowania. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół Centrum będzie udostępniało swoją infrastrukturę szkołom do przeprowadzania zajęć na innowacyjnych symulatorach VR, z wykorzystaniem sprzętu (np. stanowisko z zakresu logistyki produkcji). Możliwe będzie także korzystanie ze sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Z bazy BCU będą mogły skorzystać też uczelnie oraz przedsiębiorcy.


Aby skorzystać z bazy lokalowej i infrastruktury dydaktycznej, zainteresowane podmioty będą musiały zgłosić:


 • proponowany termin korzystania z infrastruktury,
 • zakres korzystania (proponowany sprzęt),
 • liczbę osób korzystających z infrastruktury.

Po analizie dostępności infrastruktury, będzie ona udostępniana w terminie wskazanym w zgłoszeniu lub będzie ustalany dostępny termin. W razie konieczności BCU zapewni wsparcie w prowadzeniu zajęć. Możliwe będzie także przeszkolenie nauczycieli z obsługi specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zostanie uruchomiona platforma BCU, która będzie miejscem łączącym szkoły, CKZ i uczelnie oraz pracodawców w różnych obszarach, w tym także w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktyczno-lokalowej na cele edukacyjno-szkoleniowe. Poszczególne podmioty będą mogły zamieścić na platformie ogłoszenia o zapotrzebowaniu na konkretną infrastrukturę albo informacje o możliwości udostępnienia infrastruktury własnej przez inne podmioty.


 

Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego Newslettera

Twoje listy mailingowe:

Lista subskrybentow

Pomóż nam zapobiec spamowi i rozwiąż to małe zadanie matematyczne!

captcha

() Pola obowiązkowe

Information

×

BCU - Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42 wew. 178   email: kontakt@bcu-logistyka.pl 

facebook